• محصولات دسته غذای آماده

نودالیت با طعم مرغ الیت مقدار 75 گرم
75 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
نودالیت با طعم سبزیجات الیت مقدار 75 گرم
75 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
نود الیت سبزیجات
عدد
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
نود الیت با طعم گوشت
عدد
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
نودل با طعم مرغ گلین
عدد
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
خوراک مخصوص با جوجه چیکا مقدار 300 گرم
300 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا مقدار 285 گرم
250 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
قورمه سبزی با گوشت چیکا مقدار 285 گرم
285 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم
285 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
خوراک گوشت چیکا مقدار 180 گرم
180 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
عدس پلو با گوشت چرخ کرده چیکا مقدار 300 گرم
300 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم
285 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
شوید باقلا پلو چیکا مقدار 300 گرم
300 گرم
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
سوپ سبزیجات الیت مقدار 65 گرم-
65 گرم
5,000 3,800
به زودی
نا موجود
سوپ جو الیت مقدار 65 گرم-
65 گرم
0 0
به زودی
نا موجود