• محصولات دسته لبنیات ( به زودی)

دوغ پاستوریزه گلپایگان طعم دار 3.5 لیتر
3.5 لیتر
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
مشک دوغ 2 لیتری پگاه
2 لیتر
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر
1.5 لیتر
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
1.5 لیتر
0 0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
نا موجود